Ontwaken in Bewustzijn

Ontwaken in Bewustzijn:

Spirituele Bijeenkomsten (Satsang) data en plaats,agenda

anduze 2010 vliegen 152( zie bewustwording e.a.)

Interactieve bijeenkomsten waarin we op een gelijkwaardige manier (we zijn niet verschillend) spreken over Sathya, waarheid, en wie we werkelijk zijn. We zijn allemaal belichamingen van hetzelfde goddelijke bewustzijn.

Alles is liefde .

We gaan ervan uit dat we in essentie een scheppende Bron zijn die in alles en iedereen gelijk is en alles omvat ook onze persoonlijkheid.

Een creatieve liefdesenergie, hoger bewustzijn. wat zich door ons wil verwezenlijken en zich door onze verschillende persoonlijkheden en schepping uitdrukt.

Ons leven is de unieke, originele uitdrukking in de vorm van deze scheppingsbron, die onze ware identiteit is. We zijn en waren daarom al perfect zoals we zijn. Hoe het er ook uitziet. In wezen hoeven wij niets te veranderen, bereiken of anders zijn, omdat we in onze kern altijd al volmaakt en verlicht zijn en waren.

We zijn ons alleen niet altijd bewust van deze bron en hier ook zeker niet mee vertrouwd geraakt

In onze essentie zijn we allemaal n en gelijk.

We zijn en waren altijd al De Bron ,die aan de oppervlakte als een luchtspiegeling, maya, alle leven en dood als rimpelingen laat verschijnen maar zelf onaangetast blijft.

Wij kunnen deze Bron , o.a. ervaren als eenheid, scheppende energie en onvoorwaardelijke liefde maar ook als de peilloze vredige leegte en stilte.

Het heeft weinig zin om ons bestaan en de persoonlijkheid ,volledig te ontkennen en alleen als droom af te doen.

De ontkenning was en is in eerste instantie bedoelt om de illusie te doorzien en om hieruit te ontwaken en aan te geven dat we de bron zijn en niet alleen de persoon.

We zijn allemaal in staat om in contact te komen met deze Bron die we ook ons hogre of opperste Zelf, God, essentie, etc. kunnen noemen ,omdat dit ons ware Zelf is.

De meeste van ons lopen aan tegen de beperkingen en blokkades opgedaan in een leven van afscheiding van deze werkelijkheid. We leren dit te onderkennen en ons hiervan te bevrijden en weer een geheel te worden.

We leren om met onze eigen kracht en persoonlijkheid uit de weg te gaan en de leiding over te geven aan deze Liefdevolle, Creatieve Krachtbron die zich wil uitdrukken via ons op een constructieve, creatieve en liefdevolle manier.

We mogen worden wie we zijn in alle opzichten en de pijn van een leven in af gescheidenheid van deze Bron erkennen om van daaruit in eenheid en heelheid met onszelf en elkaar verder te gaan.We zijn in werkelijkheid allemaal deze schepper, liefde,God, die zichzelf realiseert en schept in en op wat voor manier dan ook.

In deze bijeenkomsten nodigen we dan ook deze Bron uit om ons te leiden en ons hiervan bewust te worden. En zo ons leven tot het kunstwerk te laten zijn waarvoor het bedoelt isdata en plaats, zie: agenda