Bewustwording

anduze 2010 vliegen 152Waarom is bewustwording zo belangrijk?
Velen ontdekken dat we niet de werkelijke vervulling vinden in dit leven omdat we steeds weer in ons gevoel heen en weer geslingerd worden door haar tegenstellingen. Geluk is maar broos, het kan zo uit je handen worden geslagen om stuk te vallen door scheiding, dood, burn - out, depressie, ziekte, werkloosheid enz.

Velen zijn hierdoor op zoek naar verdieping.

We zijn onbewust of bewust op zoek naar onze bron. We voelen ons vaak afgescheiden van deze bron. Ik denk dat we ook via het Hogere Bewustzijn - wat steeds meer mensen zullen gaan ervaren of al ervaren - een hele andere wereld zullen creren. Een andere manier van werken en leven met elkaar. Ik ervaar dat onze ware aard gelukzaligheid is en liefde en dat we dit ook steeds meer zullen ervaren en willen delen. En dat we ook steeds weer geconfronteerd worden met de andere kant als we weer tijdelijk geloven in afscheiding. Elke keer ontwaken we weer in deze wetenschap.

Het is onze algemene hogere missie om tot dit bewustzijn te komen en onze persoonlijke levensmissie verschilt van mens tot mens.En ontweikkelt zich in de loop van ons leven.

Samen kunnen we aan een nieuwe wereld bouwen als we leren leven vanuit bewustzijn en onze persoonlijke missie duidelijk krijgen en hiervoor ook uit durven komen en realiseren. Het oude gezegde `verbeter de wereld begin bij jezelf is heel wezenlijk.

Het Hogere Bewustzijn is ook datgene wat ons onze dromen, aspiraties en inspiratie geeft.

Het geeft ons de reden van ons bestaan aan en we kunnen onze weg die vaak overeenkomt met onze diepste verlangens, hierdoor vinden.

Soms met een andere uitkomst dan we hadden gehoopt of gedacht.

Er is geen eenduidige weg aan te geven om tot dit bewustzijn te komen. Er zijn waarschijnlijk net zoveel wegen als er mensen zijn.. Mijn weg zie bewustwording-mijn weg