Biografie


Mijn zangopleiding ben ik begonnen
na bij pop- rock en blues bandjes te hebben gezongen - aan het conservatorium voor Lichte Muziek (jazz) te Hilversum (nu in Amsterdam).
Ik was nog te onzeker en te geblokkeerd om dit te volbrengen.

Daarna heb ik een opleiding Beweging en Muziekagogie afgerond.
Mijn drang om te zingen bleef. De toen bekende zangpedagoge Bep Ogterop ontdekte mijn talent voor de klassieke Zang ( wat ook een droom was) en zij leidde mij op totdat ze overleed.
Hierna zijn er andere leraren geweest. zie ook mijn passies


Als maatschappelijk werkster heb ik o.a. ervaring opgedaan binnen de reclassering en drugshulpverlening bij de Jellinek.
Ik werkte na mijn burn-out o.a. bij het Archief voor de Vrouwenbeweging. IIAV. en heb in ( 1988 -89 ) bij het toenmalig Spiritueel Feministisch Centrum Avalon, in Amsterdam, in het cordinatieteam gezeten waar ook het lesgeven in Meditatief Zingen begon. Helaas heeft dit centrum niet lang bestaan. Ik heb daarna een aantal jaar in Frankrijk gewoond. Terug in Nederland heb ik mijn dochter gekregen wat naast het zingen mijn allergrootste wens was en alleen opgevoed. Zij is nu alweer bijna 19 jaar. Ik heb nadat mijn dochter twee was geworden mijn zangcursussen weer opgepakt en verder ontwikkeld en kon terecht in Centrum De Roos wat toen net een paar jaar bestond.