Academie - Platform voor Bewustwording en Levens - Kunsten;

Muziek; Beeldende kunst; Theater; Beweging ; Lichaam en Gezondheid .

magnolia academie en missieWe denken dat we allemaal op deze wereld zijn om tot bewustwording te komen van onze Bron, Hogere bewustzijn: de aller-diepste inspiratiebron van waaruit we onze kunst, muziek en levens kunnen scheppen en waaruit alles ontstaat.
We leveren ieder een persoonlijke bijdrage om onszelf en de wereld beter te maken door onze persoonlijke hogere missie te vervullen.
Zo kunnen we mensen, bedrijven en organisaties de kans geven om hun volledige potentieel aan te boren en om te zetten in creativiteit.
Hierdoor kunnen mensen hier bewuster mee aan de gang gaan en scheppers worden van hun eigen leven , werk en bedrijf. De meeste kunst is natuurlijk al genspireerde kunst. Maar is ons eigen leven ook een kunst? Voelen we de totale vervulling van onszelf als scheppers die we in wezen zijn?

In de praktijk is de Academie op dit moment een samenstelling van coaches, kunstenaars, muzikanten, beelddenkers, lichaamswerkers e.a. uit binnen- en buitenland, die van hun kunst, kennis en levenservaring hun werk hebben gemaakt, om andere te helpen op weg naar verdieping en bewustwording.

Persoonlijke ontwikkeling
We zijn binnen de academie - platform allemaal bezig met het bewust maken van mensen en ze te helpen zichzelf te realiseren op alle gebieden van het leven. We zijn betrokken bij de mens in het vinden van hun levensmissie , visie en passies en hier hoort natuurlijk ook gezondheid en heling bij.

Iedereen geeft hier op zijn of haar eigen gebied gestalte aan door het aanbieden van workshops, trainingen, cursussen , coaching, expertise enz.. We bieden een platform en de websites aan van de verschillende mensen die zich met dit idee verbonden voelen. En geven inspiratietips.

Trainers, coaches, kunstenaars enz. die denken een bijdrage te kunnen leveren met hun werk kunnen zich bij ons aansluiten.
In de toekomst hopen wij eventueel jaartrainingen en opleidingen aan te bieden waarbij wij onze kennis ook kunnen bundelen.

Onze creatieve dromen en hunkeringen komen voort uit een goddelijke bron. Wanneer we ons openstellen voor onze creativiteit, openen we onszelf voor de scheppingsdrang van de schepper in ons en ons leven. Met het volgen van de richting van onze dromen volgen we de richting van onze goddelijkheid. .Uit: The Artists Way van Julia Cameron.

Ik doe mee in de wereld, maar dat ben ik niet. Ik ben alleen diegene die achter zijn doek staat.
appel
Karel Appel

De ideen stromen rechtstreeks van bovenaf bij me binnen, regelrecht van God .
brahms
Johannes Brahms

Ik ben hier op aarde uitsluitend om te componeren .
schubert
Franz Schubert

De muziek van deze opera ( Madame Butterfly) werd me gedicteerd door God; Ik was niet meer dan een instrument bij het noteren ervan en het doorgeven aan het publiek.
puccini
Giacomo Puccini.