Training in bedrijf

Creatief spiritueel - Beeldend denken binnen het bedrijf.
Ook bedrijven zijn tegenwoordig meer en meer op zoek om via andere kanalen tot innovatie te komen met een honger naar creatieve en steeds meer spirituele middelen om dit te doen.

magnolia academie en missieEen aantal van de trainers die zich kunnen vereenzelvigen met het idee van de Academie geven al geruime tijd trainingen binnen organisaties. Gemeenschappelijke factor is dat iedereen met zijn of haar werk een steentje wil bijdragen aan een veranderende wereld., Beginnend met een andere manier van denken, kijken en onderwijs - meer aandacht voor het beeldende en creatieve onderwijs en bewustwording van ieders talenten - hierdoor kan er meer kwaliteit van leven en productiviteit komen op alle gebieden.

Een creatieve en of spirituele aanpak van trainingen binnen een bedrijf kan een ingang zijn voor medewerkers om iets anders van zichzelf te laten zien. Er kan ruimte ontstaan om op een andere creatieve manier met elkaar te communiceren en tot het ontwikkelen van ideen en oplossingen te komen.

We willen graag ; individuen, groepen, bedrijven, instellingen, die graag via een andere dan de gebruikelijke weg hun creatieve vermogens willen ontdekken en ontwikkelen de kans geven hier gestalte aan te geven.
We proberen door onze trainingen direct of indirect de mens en of bedrijf weer in contact te brengen met haar essentie , missie, visie en passies.